Tra cứu trạng thái Bảo hành - Sửa Chữa dịch vụ

Tìm kiếm theo Số ĐT, iMei, Mã số Phiếu BH

Để tra cứu trạng thái bảo hành dịch vụ, bạn điền vào số Serial Number hay IMEI của sản phẩm (viết tắt là S/N hay IMEI) và nhấn vào nút Tra cứu. Dãy kí tự này được in ngay trên vỏ, nhản thông tin sản phẩm. Đối với điện thoại bấm mã *#06#.

© 2016-2019 BKCare.vn Copyright, All Rights Reserved. Development by Ecshop Vietnam
Tư vấn